Uderzenia

Morote – Haito – Uchi (Jodan, Chudan),

Haito – Uchi  (Jodan, Chudan, Gedan),

Bloki

Metoda blokowania nogami.  

Morote – Kake – Uke,  (Jodan),

Osae – Uke.

Kopnięcia

Kake – Geri – Kakato  (Jodan, Chudan),  

Kake – Geri – Chusoku (Jodan, Chudan), 

Ushiro – Mawashi – Geri  (Jodan, Chudan, Gedan),

Kata
Tensho,

Saiha

Taikyoku – Sono – Ichi  wykonywane w Ura.

Taikyoku – Sono – Ni    wykonywane w Ura.

Taikyoku – Sono – San  wykonywane w Ura.

Renraku

Ushiro – Mawashi – Geri  (Jodan, Chudan, Gedan), Gedan - Mawashi – Geri, Jodan - Ushiro – Mawashi – Geri, Jodan – Mae - Geri - Chusoku, Jodan – Mawashi – Geri, Jodan - Ushiro – Mawashi – Geri, powrót i zasłona.

Kumite

Jiyu - Kumite

Tameshiwari

1. Obowiązkowe łamanie Seiken

2. Dowolne (wybór kandydata)

Ćwiczenia

60 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
10 ugięć ramion na jednym  palcu (na kolanach), wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 15 sekund.
150 skłonów
100 przysiadów

Kursy

Kurs sędziowski kata