Uderzenia

Ryutoken – Tsuki (Jodan, Chudan),

Nakayubi – Ippon – Ken  (Jodan, Chudan),

Oyayubi – Ippon – Ken  (Jodan, Chudan),

Bloki

Kake – Uke,  (Jodan),

Chudan – Haito – Uke.

Kopnięcia

Jodan – Uchi - Haisoku – Geri,  

Oroshi – Uchi - Kakato – Geri,

Oroshi - Soto - Kakato – Geri,  

Tobi - Yoko - Geri

Kata

Yantsu, 

Tsuki – No – Kata.

Renraku

 1. Seiken - Oi – Tsuki, Seiken - Gyaku – Tsuki, Seiken - Oi – Tsuki, Shita - Tsuki  z zasłoną głowy, powrót i zasłona.                                                                                                                        

 2. Przednią nogą  Mawashi – Geri – Jodan, tą samą ręką Seiken - Oi – Tsuki – Chudan, Seiken - Gyaku – Tsuki - Chudan, tylną nogą  Mawashi – Geri – Jodan, powrót i zasłona.

Kumite

Jiyu - Kumite

Samoobrona

Ułożona przez instruktora lub adepta 

Ćwiczenia

55 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
15 ugięć ramion na dwóch palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców, wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 15 sekund.
100 skłonów,

70 przysiadów 

20 kopnięć w wyskoku (stopy razem) nad pasem utrzymanym na wysokości bioder.

Kursy   

Kurs sędziowski knockdown. 

Uwaga

Kandydat musi być całkowicie sprawny, aby wykonać wszystkie techniki. Każda trwała niesprawność ruchowa musi być potwierdzona pisemnym wyjaśnieniem lekarza.