Pozycje
Tsuruashi - Dachi

Uderzenia

Uraken - Gammen - Uchi,

Uraken – Sayu - Gammen - Uchi,
Uraken - Hizo - Uchi,

Uraken - Gammen - Oroshi - Uchi,

Uraken - Mawashi - Uchi,

Nihon – Nukite (Me - Tsuki),

Yonhon – Nukite (Jodan, Gedan).

Bloki

Seiken – Juji – Uke (Jodan, Gedan)

Kopnięcia

Gedan - Mawashi – Geri (Haisoku,Chusoku)

Kansetsu – Geri (Sokuto),

 Chudan - Yoko – Geri (Sokuto)

 Kata

Pinan - Sono – Ni

 Renraku

1. Gedan - Mawashi – Geri (Haisoku, Chusoku). Seiken - Gyaku - Tsuki – Chudan  powrót i zasłona.                                                                                 

2. Chudan - Yoko – Geri (Sokuto).  Seiken - Gyaku - Tsuki – Chudan  powrót i zasłona.

Kumite

Jiyu - Kumite

Ćwiczenia

30 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
10 ugięć ramion w podporze przodem na czterech palcach (na kolanach), zmiana na pięć palców wyprost nóg i utrzymanie pozycji przez 10 sekund.
40 skłonów
30 przysiadów    

Uwaga

Adepci będą sprawdzani w poruszaniu się i wykonywaniu bocznych kopnięć w  Tsuruashi - Dachi