Pozycje

Kiba - Dachi

Uderzenia

Tate – Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan),

Shita - Tsuki,

Jun – Tsuki, (Jodan, Chudan, Gedan)

Bloki

Seiken - Morote - Chudan - Uchi - Uke,

Seiken - Chudan - Uchi - Uke - Gedan - Barai

Kopnięcia

Jodan - Mae - Geri - Chusoku

Kata

Taikyoku Sono - San

Renraku

  1. Chudan - Mae - Geri - Chusoku, Seiken - Gyaku - Tsuki - Chudan, powrót i zasłona.

  2. Chudan - Soto - Uke, Seiken - Mae - Gedan - Barai, Seiken - Gyaku - Tsuki - Chudan, powrót i zasłona

Kumite

Yakusoku - Ippon - Kumite (forma ułożona przez instruktora lub adepta)

Jiyu - Kumite

Ćwiczenia

20 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)

10 ugięć ramion na czterech palcach (na kolanach)

30 skłonów
10 przysiadów

Uwaga

Wymaga się od adeptów poruszania w Kiba - Dachi (40 i 90)