Struktura międzynarodowa IFK Kyokushinkai ( International Federation of Karate ) została założona w 1991 roku. Założycielem i prezydentem IFK jest Hanshi Steve Arneil 10 Dan.

Siedzibą Federacji jest Londyn. Federacja skupia 48 organizacji narodowych ze wszystkich kontynentów, w których około 100.000 ludzi trenuje karate Kyokushin.

Najważniejsze punkty statutu:

CELE IFK:

- promocja Kyokushin Karate na płaszczyźnie międzynarodowej,

- ustanowienie zunifikowanego systemu kihon, kata, stopni szkoleniowych i mistrzowskich w obrębie narodowych organizacji, bazując na wymaganiach egzaminacyjnych zawartych w IFK Syllabus,

- rozwój struktury międzynarodowej pojętej jako federacja narodowych organizacji,

- dążenie do podniesienia standardu w zakresie kihon, kata, stopni szkoleniowych i mistrzowskich oraz zawodów sportowych,

- szkolenia i weryfikacji sędziów, - ustanowienie centralnego rejestru stopni Dan dostępnego dla członków narodowych organizacji oraz centralnego rejestru sędziów sportowych,

- dostarczanie finansowej pomocy dla realizacji zadań mających na celu osiągnięcie celów IFK.

NACZELNĄ WŁADZĄ IFK JEST ZGROMADZENIE REPREZENTANTÓW KRAJOWYCH.

PREZYDENTEM IFK JEST HANSHI STEVE ARNEIL dożywotnio lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji. Prezydent w każdej chwili może wyznaczyć swojego zastępcę, do chwili wyboru nowego prezydenta przez zgromadzenie reprezentantów krajowych. Kadencja prezydenta trwa pięć lat. Prezydent posiada prawo veta. Kolejne punkty statutu dotyczą zasad członkostwa narodowych organizacji, członkostwa osób fizycznych, wymagań egzaminacyjnych, kwalifikacji sędziów sportowych, rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych, praw autorskich i handlowych, itp. Kyokushinkai najbardziej znane jest z organizowania turniejów Knockdown, czyli opartych na zasadach walki w pełnym kontakcie. Innowacją wprowadzoną w Kyokushinkai są turnieje Kata, Clicker oraz WUKO. Polskie Kyokushin opiera się na wieloletnim doświadczeniu Międzynarodowej Federacji Karate (IFK) oraz Brytyjskiej Organizacji Karate Kyokushin (BKK). Polacy zawsze odnosili i odnoszą wielkie sukcesy na międzynarodowej arenie Kyokushin. I niech tak zostanie. Karate KYOKUSHIN jest jednocześnie sztuką walki i filozofią. Każdy z nas ma inną osobowość .Najważniejsze jest poznanie samego siebie, zarówno swoich zalet jak i słabych punktów. Dzięki temu można wzbogacać swoje karate i na swój sposób interpretować jego elementy.